BÁO CÁO ADP LÀ GÌ?

  • Chia sẻ bài viết:

Báo cáo ADP là một trong hai báo cáo việc làm quan trọng của Mỹ và có thể ảnh hưởng lên giá vàng.


ADP Non-farm Employment Change là gì?

blobid0-93.jpg

ADP Non-farm Employment Change là một báo cáo hàng tháng về dữ liệu kinh tế theo dõi mức độ việc làm tư nhân phi nông nghiệp ở Hoa Kỳ. Báo cáo này được xuất bản bởi Automatic Data Processing, một công ty xử lý bảng lương cho khoảng 1/5 tổng số cá nhân làm việc trong khu vực tư nhân ở Hoa Kỳ. Báo cáo việc làm quốc gia ADP còn được gọi là Báo cáo việc làm ADP hoặc Báo cáo việc làm ADP.

  • ADP Non-farm Employment Change là báo cáo hàng tháng về dữ liệu kinh tế theo dõi việc làm tư nhân phi nông nghiệp ở Hoa Kỳ
  • Báo cáo việc làm của ADP được đưa ra vào năm 2006.
  • Automatic Data Processing Inc., công ty phát hành báo cáo, xử lý bảng lương cho khoảng 1/5 tổng số cá nhân làm việc tư nhân ở Hoa Kỳ
  • ADP Non-farm Employment Change được xem như một bản xem trước hữu ích cho báo cáo tình hình việc làm chi tiết hơn của Cục Thống kê Lao động.
  • ADP Non-farm Employment Change được chia thành bốn bản phát hành riêng biệt.

Nếu ở Hoa Kỳ bạn không phải là người tự kinh doanh hoặc là nhân viên chính phủ, thì rất có thể bảng sao kê lương của bạn được xử lý bởi Công ty Xử lý Dữ liệu Tự động ( ADP ). Công ty xử lý bảng lương cho khoảng 1/5 việc làm tư nhân của Hoa Kỳ, đặt công ty vào vị trí duy nhất để khảo sát các xu hướng trong thị trường lao động của quốc gia.

ADP thu thập dữ liệu thông qua các dịch vụ trả lương và quản lý lợi ích mà nó cung cấp cho các công ty. Nó đưa ra các báo cáo về những phát hiện của mình thông qua quan hệ đối tác với Moody’s Analytics.

Báo cáo Việc làm Quốc gia của ADP được công bố hai ngày trước báo cáo tình hình việc làm của Cục Thống kê Lao động , được cung cấp vào Thứ Sáu đầu tiên của mỗi tháng. Các nhà đầu tư và các nhà kinh tế xem báo cáo ADP như một bản xem trước của việc phát hành dữ liệu chi tiết và toàn diện hơn của chính phủ

Những điểm cần lưu ý khi đọc báo cáo ADP

Phương pháp của Báo cáo việc làm quốc gia của ADP được quản lý bởi Moody’s Analytics. Báo cáo được chia thành bốn bản phát hành riêng biệt, sử dụng các số liệu được điều chỉnh theo mùa . Mỗi báo cáo cung cấp các thông tin sau:

  • Bản chụp nhanh toàn quốc cho thấy sự thay đổi về số lượng bảng lương của công ty, đồng thời chia nhỏ sự thay đổi đó theo quy mô và lĩnh vực kinh doanh.
  • Các doanh nghiệp nhỏ : Phân tích sự thay đổi trong bảng lương theo quy mô (nhỏ và rất nhỏ) và ngành rộng (cung cấp hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ).

 


caret-up-solid