MÔ HÌNH CỐC TAY CẦM TRONG GIAO DỊCH

  • Chia sẻ bài viết:

Mô hình cốc và tay cầm là một trong những mô hình giá tiếp diễn xu hướng tiếp theo mà chúng ta cùng tìm hiểu. Đây là một mô hình cho tỷ lệ chiến thắng tương đối cao.


Mô hình cốc và tay cầm là gì

Mô hình cốc và tay cầm là một mô hình biểu đồ hợp nhất báo hiệu xu hướng tăng trong đó giá điều chỉnh một phần của xu hướng tăng trước đó, sau đó phục hồi trở lại mức cao trước đó, tạo thành “cốc”. Sau đó, giá giao dịch đi ngang, tạo ra “tay cầm”, khi hoàn thành, nó báo hiệu sự đột phá lên mức cao mới.

Tương tự với một xu hướng giảm, mô hình tạo thành hình dạng cốc và tay cầm úp xuống, báo hiệu xu hướng giảm mạnh sau khi phá vỡ được mức thấp của thay cầm.

GOLDEN FUND

Ta có thể tìm thấy mô hình cốc và tay cầm trong nhiều khung thời gian khác nhau, từ biểu đồ hàng giờ, hàng tuần đến hàng tháng. Tuy nhiên, mô hình này mạnh hơn trên khung thời gian biểu đồ hàng ngày. Mô hình cốc và tay cầm có một số biến thể, thế nhưng tất cả đều được sử dụng giống nhau.

Các đặc điểm của mô hình

Mô hình cốc và tay cầm xuất hiện sau một đợt tăng giá lớn, vào thời điểm thị trường cần phải tạm dừng và lấy lại nhịp. Mô hình bao gồm năm thành phần chính, sau đó dẫn đến sự bứt phá cao hơn.

GOLDEN FUND

1. Xu hướng tăng mạnh để thiết lập mô hình tiềm năng 
2. Hồi quy của đợt tăng giá trước đó
3. Tăng giá phục hồi trở lại gần mức cao trước đó
4. Giá đi ngang có xu hướng giảm

Hướng dẫn giao dịch với mô hình

B1: Xác định xu hướng chính và nhịp điều chỉnh tạo thành phần “cốc”. Thông thường, nhịp điều chỉnh sẽ thường kéo dài từ 30%-50% độ dài xu hướng trước đó.

GOLDEN FUND

B2 Xác định khu vực đỉnh cao cũ đã từng được tạo. Thông thường khu vực này sẽ xảy ra phá vỡ giả hoặc đảo chiều để tạo thành khu vực tay cầm.

 

GOLDEN FUND

B3: Giá tiếp tục đột phá mạnh qua mức cao đã cũ. Thông thường đà tăng giá sẽ kéo dài bằng với độ dài từ miệng cốc đến đáy cốc. Do đó chúng ta có thể cân nhắc chốt lời quanh vùng này.

Ngược lại với xu hướng giảm, mẫu hình cốc và tay cầm sẽ có dạng úp xuống. Các bước xác định mô hình cũng sẽ tương tự như trên và dựa vào tín hiệu bứt phá có thể cho ta khả năng mở một vị thế bán tiềm năng.


caret-up-solid