Tổng hợp tin tức từ 20/05 - 24/05: "Cơn bão" USD nhấn chìm thị trường vàng