CHỈ SỐ PMI LÀ GÌ? NHÀ GIAO DỊCH CẦN LƯU Ý GÌ KHI PMI ĐƯỢC CÔNG BỐ?

  • Chia sẻ bài viết:

PMI hay các chỉ số đo lường sức khỏe kinh tế khác đều ảnh hưởng lên sức mạnh đồng tiền từ đó làm thay đổi tỷ giá so với ngoại tệ cũng như giá của các hàng hóa định giá bằng đồng tiền đó.


PMI là gì?

Chỉ số Quản lý Thu mua (PMI) là chỉ số đo lường “sức khỏe” kinh tế của các ngành trong. Tại Mỹ, chỉ số này được Viện Quản lý Cung ứng (The Institute of Supply Management) công bố hàng tháng. Hàng tháng sẽ có những cuộc khảo sát gửi đến 370 người là các nhà điều hành thu mua hoặc cung ứng trong hơn 62 ngành khác nhau đại diện cho chín khu vực từ danh mục phân loại của hệ thống Phân Ngành Theo Chuẩn (Standard Industrial Classification – SIC), Đối với mỗi thông số chỉ thị, bản báo cáo cho biết tỷ lệ người trả lời cho mỗi câu hỏi khảo sát, mức chênh lệch thực giữa số lượng câu trả lời cao hơn/tốt hơn và các câu trả lời thấp hơn/xấu hơn, và chỉ số “khuynh hướng”. Chỉ số này là tổng của các câu trả lời để tạo thành báo cáo PMI.

Vai trò của chỉ số PMI là gì?

PMI giúp các nhà hoạch định chính sách, nhà phân tích và quản lý mua hàng nắm được các thông tin về điều kiện kinh doanh hiện tại của của các công ty hay tập đoàn nhờ vào 5 chỉ số chính bao gồm: đơn đặt hàng mới, mức tồn kho, sản xuất, giao hàng từ nhà cung ứng và môi trường lao động.

GOLDEN FUND

Nếu kết quả chỉ số PMI trên 50, tức là hoạt động sản xuất được mở rộng so với tháng trước. Nếu chỉ số PMI ở mức 50, hoạt động sản xuất không có gì thay đổi. Còn khi chỉ số dưới mức 50 cho thấy hoạt động sản xuất đang có xu hướng thu hẹp lại. Ngoài ra, dựa vào PMI, Trader có thể đánh giá tiềm năng của các chỉ số quan trọng khác.

Ảnh hưởng của PMI lên sức mạnh đồng tiền

50 là mốc quan trọng để đánh giá chỉ số PMI:

  • Nếu PMI > 50 tức là ngành đó đang được mở rộng và có lợi cho đồng tiền nước đó
  • Nếu PMI < 50 tức là ngành đó đang bị thu hẹp lại và làm giảm sức mạnh đồng tiền nước đó

Tuy nhiên, sức mạnh đồng tiền cũng bị ảnh hưởng khi so sánh PMI với mốc dự báo:

  • Nếu số liệu thực tế lớn hơn so với dự báo thì đồng tiền sẽ tăng giá
  • Nếu số liệu thực tế nhở hơn so với dự báo thì đồng tiền ngược lại sẽ giảm giá

Ví dụ bên dưới cho thấy PMI sản xuất của Mỹ tăng cao hơn dự kiến và chỉ số sức mạnh USD là DXY tăng ra ra tin.

GOLDEN FUND

DXY tăng sau tin PMI được công bố.

GOLDEN FUND

Vàng giảm giá sau tin PMI sản xuất


caret-up-solid