Tìm hiểu khái niệm Fair Value Gap là gì?

  • Chia sẻ bài viết:

Fair Value Gap (khoảng trống giá trị hợp lý – FVG) là một phạm vi mà giá phân phối thanh khoản về một phía của thị trường, và nó thường được xác nhận bằng khoảng trống thanh khoản ở khung thời gian thấp hơn trong cùng một phạm vi giá.


Định nghĩa Fair Value Gap

Fair value gap là khoảng cách giữa giá trị hợp lý (fair value) của một tài sản hoặc khoản nợ và giá trị thị trường hiện tại của nó.

Giá trị hợp lý được định nghĩa là giá trị mà một tài sản hoặc khoản nợ được định giá trong trường hợp được giao dịch giữa các bên tự nguyện và thông minh. Nó được tính toán bằng cách sử dụng các phương pháp định giá khác nhau, bao gồm phương pháp so sánh với các giao dịch tương tự, phương pháp chiết khấu dòng tiền, hoặc phương pháp định giá dựa trên giá trị tài sản thế chấp.

Trong khi đó, giá trị thị trường là giá trị mà thị trường hiện tại định giá cho một tài sản hoặc khoản nợ. Nó có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như tâm lý thị trường, cung cầu, tình hình kinh tế chung, v.v.

Nếu fair value gap lớn, có thể có sự chênh lệch giữa giá trị thực tế của tài sản hoặc khoản nợ và giá trị mà thị trường hiện tại đang định giá. Khi đó, nhà đầu tư hoặc các bên liên quan có thể sử dụng thông tin về fair value gap để ra quyết định đầu tư hoặc quản lý rủi ro.

fair-value-gap-la-gi

>> Xem thêm: Các mô hình giá thường gặp trong PTKT.

Thông tin cần biết về Fair Value Gap

Fair Value Gap là sự khác biệt giữa giá trị hợp lý của một tài sản hoặc khoản nợ và giá trị hiện tại của chúng được thể hiện trong báo cáo tài chính của một doanh nghiệp. Nếu giá trị hiện tại của tài sản hoặc khoản nợ thấp hơn giá trị hợp lý của chúng, Fair Value Gap sẽ dương. Ngược lại, nếu giá trị hiện tại của tài sản hoặc khoản nợ cao hơn giá trị hợp lý của chúng, Fair Value Gap sẽ âm.

Nếu Fair Value Gap tăng lên, có thể cho thấy rằng giá trị tài sản hoặc khoản nợ của doanh nghiệp đang giảm sút hoặc có các rủi ro tài chính. Nó cũng có thể cho thấy rằng doanh nghiệp đang đối mặt với các khó khăn trong việc thu hồi các khoản nợ hoặc bán các tài sản với giá cao hơn.

Để giảm thiểu Fair Value Gap, một số doanh nghiệp có thể áp dụng các biện pháp như tăng giá trị tài sản, giảm các rủi ro tài chính, cải thiện quản lý rủi ro, hoặc thực hiện các biện pháp tài chính để cải thiện lợi nhuận và tăng giá trị doanh nghiệp.

Fair Value Gap thường được sử dụng để đánh giá rủi ro tài chính của một doanh nghiệp và mức độ chắc chắn về giá trị tài sản hoặc khoản nợ của nó.

Fair Value Gap là một khái niệm thường được sử dụng trong lĩnh vực tài chính kế toán. Nó liên quan đến sự khác biệt giữa giá trị hợp lý (fair value) của tài sản hoặc khoản nợ và giá trị hiện tại của chúng trong báo cáo tài chính.

dinh-nghia-fair-value-gap

>> Xem thêm: Các mô hình giá thường gặp trong PTKT - Phần 2.

Sự khác biệt giữa giá trị hợp lý của tài sản

Sự khác biệt giữa giá trị hợp lý của tài sản hoặc khoản nợ và giá trị hiện tại của chúng trong báo cáo tài chính có thể ảnh hưởng đến khả năng của một doanh nghiệp để thực hiện các kế hoạch kinh doanh và tăng trưởng dài hạn của nó.

Khi Fair Value Gap tăng lên, có thể cho thấy rằng giá trị tài sản hoặc khoản nợ của doanh nghiệp đang giảm sút hoặc có các rủi ro tài chính. Gây ra những khó khăn trong việc tăng trưởng kinh doanh, vì các nhà đầu tư có thể không muốn đầu tư vào một doanh nghiệp có nhiều rủi ro tài chính. 

Do đó, giảm thiểu Fair Value Gap có thể giúp cải thiện sự tin tưởng của các nhà đầu tư và tăng cường khả năng của doanh nghiệp trong việc thực hiện các kế hoạch kinh doanh và tăng trưởng dài hạn.

Việc giảm thiểu Fair Value Gap có thể là một trong những cách để cải thiện khả năng của một doanh nghiệp trong việc quản lý rủi ro tài chính và tăng cường tính bền vững của mô hình kinh doanh của họ.

 fair-value-gap

Một số lưu ý quan trọng về Fair Value Gap

Fair Value Gap chỉ là một chỉ số đánh giá rủi ro tài chính và khả năng định giá của các tài sản và khoản nợ của doanh nghiệp. Nó không đại diện cho hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp và không phải là thước đo cho sự bền vững của một mô hình kinh doanh.

Fair Value Gap không phải là một chỉ số tuyệt đối và có thể thay đổi theo thời gian. Giá trị hợp lý của một tài sản hoặc khoản nợ có thể thay đổi do nhiều yếu tố, bao gồm sự thay đổi của thị trường và môi trường kinh doanh.

Nếu Fair Value Gap của một doanh nghiệp quá lớn, điều này có thể cho thấy rằng doanh nghiệp đang đối mặt với các rủi ro tài chính hoặc có các khoản nợ hoặc tài sản không được định giá đúng cách.

Giá trị hợp lý của một tài sản hoặc khoản nợ là một ước tính và không phải là một giá trị chính xác. Việc định giá các tài sản và khoản nợ của doanh nghiệp là một quá trình phức tạp và có thể dẫn đến sự khác biệt trong kết quả định giá.

Fair Value Gap là một chỉ số quan trọng để theo dõi và đánh giá rủi ro tài chính của một doanh nghiệp, tuy nhiên, không nên sử dụng nó đơn lẻ để đưa ra quyết định kinh doanh. Nó cần được kết hợp với các chỉ số và thông tin khác để đưa ra quyết định kinh doanh chính xác và đầy đủ.

>> Có thể bạn quan tâm: Cập nhật kiến thức đầu tư từ chuyên gia tại Golden Fund.


caret-up-solid