QUỸ SPDR LÀ GÌ? HÀNH ĐỘNG CỦA QUỸ SPDR CÓ ẢNH HƯỞNG GÌ LÊN GIÁ VÀNG?

  • Chia sẻ bài viết:

Quỹ SPDR là một cái tên không còn xa lạ với ngay cả những nhà đầu tư vàng nghiệp dư hay bán chuyên.


SPDR là một quỹ ETF

blobid0-118.png

Quỹ ETF (Exchange Traded Fund) là một dạng quỹ đầu tư mô phỏng theo chỉ số biến động của một loại chứng khoán hay tài sản. Bằng hình thức mô phỏng này, nó cho phép nhà đầu tư cá nhân thay vì nắm giữ tài sản thực chất, họ có thể đầu tư gián tiếp vào tài sản đó thông qua danh mục đầu tư của quỹ với một chi phí nhỏ. Và chứng chỉ quỹ có thể được giao dịch trên sàn giao dịch như một cổ phiếu thông thường với mức độ thanh khoản cao.

SPDR là một ETF đầu tư với tài sản cơ sở là vàng. Thông qua phát hành chứng chỉ quỹ, nhà đầu tư có thể đầu tư vào vàng với một chi phí thấp thay vì sở hữu vàng vật chất với chi phí cao.

Qũy SPDR có sức ảnh hưởng thế nào đến thị trường vàng?

Với nhà đầu tư trong thị trường vàng, việc nắm bắt hành động của SPDR là mua hay bán thường được xem như là một chỉ báo của việc các Bigboy sẽ làm gì và thường có một niềm tin các Bigboy mua bán không bao giờ lỗ và SPDR được ví giống như một cá mập lái thị trường, hay đại loại là một quỹ có chiến lược đầu tư độc lập. Điều này là một quan niệm sai lầm của nhà đầu tư.

Mỗi quỹ đầu tư đều có Mandate riêng, có thể hiểu rằng đây là kế hoạch đặt ra với từng quỹ sao cho thỏa mãn với yêu cầu của khách hàng, hay những điều khoản, quy tắc phù hợp với chiến lược của hoạt động của từng quỹ. Đối với các Quỹ Phòng Hộ (Hedge Fund), Mandate của Hedge Fund là cung cấp một công cụ tài chính đối với những thời điểm không hiệu quả của thị trường bởi các khách hàng của họ chủ yếu là các quỹ tiền lương, hưu trí, ngay cả khi thị trường đi xuống, các quỹ này vẫn cần nguồn tiền để trả lương hưu.

Với các ETF, bản thân đây là các quỹ mô phỏng, do đó, mục tiêu hoạt động của các quỹ này là làm sao hạn chế nhất rủi ro về thanh khoản và trượt giá, cũng như bám sát được mức lợi nhuận của tài sản hay danh mục được mô phỏng. Do đó, bản thân SPDR mua bán vàng không phải vì nhằm kiếm lợi nhuận dựa trên chênh lệch giá, hay bơm xả lên đầu các nhà đầu tư cá nhân mà nhiều người vẫn tưởng như vậy.

Việc theo dõi SPDR mua bán vàng không phải là để “theo dấu cá mập” mà các chuyên gia tài chính đưa ra. Thị trường là phi tập trung, do đó việc theo dõi SPDR đóng vai trò là một tín hiệu về tâm lý của một phần trong thị trường. Tóm lại, SPDR là một tay trung gian mua bán hộ, gom các đơn nhỏ lẻ lại thành một đơn sỉ chứ SPDR không phải là tự doanh mua bán. SPDR phần nào đó thể hiện cho đám đông, nhưng đám đông thì không phải lúc nào cũng đúng.


caret-up-solid